SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje Tiskarna Petrič d.o.o. s sedežem na naslovu Tovarniška cesta 8, 3210 Slovenske Konjice(v nadaljnjem besedilu: Tiskarna Petrič) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med avtorjem in naročnikom, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta avtor in naročnik.

ODDAJA NAROČILA
Naročilo naročnik odda po elektronski pošti. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Vsako osebno ustno naročilo ali preko telefona mora biti podkrepljeno tudi s pisno naročilnico. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta (email) in naročilnica. Z oddajo naročila se strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

AVTORSKE PRAVICE
Za gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju (fotografije, besedilo ipd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava spletne strani ipd.), odgovarja naročnik. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

CENE IN OBRAČUN STROŠKOV
Vse cene so navedene v EUR in ne vključujejo 22% DDV. Izvajalec vse svoje storitve obračuna skladno s posredovano ponudbo podjetja, in sicer na dan opravljene storitve.. Oblikovanje in grafično pripravo zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 30 minutnih intervalih.

Podjetje Tiskarna Petrič je upravičeno zaračunati višjo ceno v primeru, če je končni porabljen čas večji od predvidenega, tudi po tem, ko je bila cena že dogovorjena. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov storitev ne odgovarjamo.

VAROVANJE ZASEBNOSTI
Ta izjava o varovanju zasebnosti opredeljuje zbiranje in uporabo podatkov.

Pri pregledovanju spletnih strani strežnik v vašem računalniku v tako imenovanem piškotku (cookie-ju) shrani delčke informacij, ki niso osebne narave in se uporabljajo za prijaznejšo uporabo spletnega mesta. Ko na vašem računalniku zaprete vse spletne brskalnike, uničite tudi vse piškotke, ki jih je spletno začasno shranilo na vašem računalniku. Svojemu brskalniku lahko naročite, da vas opozori vsakič, ko vam strežnik pošlje piškotek ali mu spremenite nastavitve, da ne sprejema piškotkov.

Za pošiljanje povpraševanja morate vpisati svoje podatke, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov zato potrebujemo dovoljenje uporabnika. Kadarkoli lahko zaprosite da vaše kontakte izbrišemo, v tem primeru nam pišite na komerciala@tiskarna-petric.si

Ko pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca, bomo vaš e-poštni naslov uporabili izključno za kontaktiranje osebe v namen ki ga je navedel pri pošiljanju povpraševanja.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

ZAVAROVANJE IN HRANITEV DATOTEK
Podjetje Tiskarna Petrič ni dolžno hraniti končnih multimedijskih izdelkov, ki se jih posreduje naročniku po opravljeni storitvi (npr. logotip podjetja, razne oblikovane tiskovine, datoteke spletnega mesta, fotografije, videi …).

TISKARSKE STORITVE
Rok za reklamacijo tiskovin je 8 dni, v kolikor se pojavi na vaših tiskovinah napaka, katero je zakrivila tiskarna. Reklamacije po poteku roka se ne upoštevajo. Reklamacije za tiskovine, ki niso bile primerno hranjene (temperatura zraka vsaj 21°C in vlažnost zraka 40% (+), skladiščenje izključno v notranjih prostorih) ne moremo upoštevati.

Odgovornost naročnika je, da pregleda končni predogled tiskovine (poslano po e-pošti s strani podjetja Tiskarna Petrič) in jo potrdi za tisk. Po potrditvi končnega pregleda tiskovine naknadne spremembe niso več mogoče oziroma so povezane z obračunom dodatnih stroškov. Tiskarska storitev se izvaja točno po poslanih datotekah. Barvne spremembe morajo biti ustrezno označene v datoteki, drugače se ne upoštevajo. (Primer: v datoteki so črne črte, naročnik želi, da bi bile sive: Rešitev: potrebujemo nove datoteke z ustreznim črnim rastrom oziroma datoteko s točno določeno Pantone barvo). V kolikor naročnik naroči tisk v CMYK-u se je potrebno izogniti dodatnim Pantone barvam, saj se le te ne bodo odtisnile.

Izvajalec tiskarskih storitev ne odgovarja in jamči za morebitne napake, katere je naročnik spregledal, niti za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu. Ustno sporočene popravke mora naročnik obvezno posredovati tudi pisno po elektronski pošti, v nasprotnem primeru niso veljavni. V primeru zahteve naročnika po rešitvi reklamacije s ponovnim tiskom se reklamacija vedno rešuje z datotekami, ki so bile posredovane ob naročilu. Naknadne vsebinske, slikovne tekstovne in barvne spremembe se pri ponovnem tisku ne upoštevajo.

NAVODILA ZA PREDAJO DATOTEK IN MATERIALOV ZA PRIPRAVO ZA TISK
a) Zahteve v zvezi s predajo PDF datotek za tisk:
i. format datotek mora ustrezati standardu PDF/X-1a:2001,
ii. vse strani tiskovine morajo biti v eni in isti datoteki,
iii. datoteka mora vsebovati 1 tiskovino – montažo na ustrezno tiskarsko polo uredimo mi,
iv. barve morajo biti v CMYK, sivinah ali spot paleti, nikakor ne v RGB formatu
v. Tisk Spot (Pantone) barv se tiska samo v offset tehniki,
vi. črni teksti in črne črtne kode morajo biti samo v črni barvi (CMYK 0/0/0/100),
vii. pisave morajo biti vključene v datoteki (embedded font) oziroma v krivuljah,
viii. barvna nasičenost ne sme presegati 280% in ne sme biti manjša od 5%,
ix. večje črne površine tvorite v razmerju CMYK 40/40/40/100, oziroma kadar pogoji dopuščajo C 40 K 100
x. resolucija fotografij mora imeti 300 dpi,
xi. dodatek za porezavo mora znašati 3 mm (bleed); pri revijah, katalogih in brošurah mora dodatek za porezavo znašati 5 mm,
xii. postavitev teksta mora biti vsaj 3 mm stran od roba končnega formata dizajna (varnostni prostor),
xiii. dodatki na datoteki oznake za porezavo (samo »crop marks« brez ostalih tiskarskih oznak),
xiv. merilo mora biti v razmerju 1 : 1,
xv. v primeru izseka zaseka tiskovine mora biti kontura v krivuljah označena s spot in v overprint (1:1) ter dodatna stran s konturo na enaki poziciji.

b) Zahteve v zvezi s predajo materialov za pripravo za tisk:
i. naročnik mora podati jasna navodila glede končnega produkta (tisk, papir, vezava, dodelave, naklada, rok izdelave),
ii. za prelom tiskovine je potrebno poslati končno in lektorirano vsebino v MS Wordu, kjer so fotografije postavljene med tekst; uporabljen slikovni
material mora biti priložen v originalnem formatu (nelektoriranih tekstov ne prelamljamo),
iii. fotografije lahko tudi skeniramo,
iv. logotipi morajo biti v vektorski obliki (.PDF, .AI, .EPS, .CDR),
v. slike-fotografije morajo biti najboljše možne kvalitete (formati JPG, PSD, TIF, ločljivost 300 dpi). Originalnih fotografij, ne pomanjšujte oziroma jih
dodatno ne obdelujte,
vi. predhodno že pripravljene tiskovine, namenjene korekcijam, nam pošljete v paketu, ki vsebuje vse datoteke, ki so povezane s samo tiskovino (npr.
Indesign package: fotografije, vektorji, pisave …),
vii. upoštevajte, da slike ali logotipi, ki jih najdete na spletu, običajno niso namenjene reprodukciji za tisk zaradi njihove nizke ločljivosti,
viii. nakup slikovnega materiala, vam lahko ponudimo preko slikovne agencije http://www.shutterstock.com/, iskanje in obdelava materialov se vključi v čas grafičnega oblikovanja

Datoteke za tisk bomo preverili izključno za primernost za tisk. Za pomankljivost vsebine in napake v oblikovanju ne odgovarjamo in ne morejo biti predmet reklamacijskega zahtevka.

Naročnik se obvezuje, da bo podjetju Tiskarna Petrič plačeval storitve najkasneje v roku 30 dni (v kolikor ni s pogodbo drugače določeno) od izstavitve računa. V primeru neplačila po dvajsetih (30) dneh ima Tiskarna Petrič pravico naročniku, po predhodnem obvestilu pravico zaračunati zamudne obresti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale z zamudo plačila.

PRAVNI POUK
Ko naročnik odda naročilo je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Izključno pisna komunikacija med strankama velja pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov, zato vas prosimo, da po osebnem obisku ali telefonskem pogovoru ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji še naprej veljavni. Z veljavnimi zakonskimi predpisi se nadomestijo neveljavni pogoji. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 01.01. 2019 do preklica.